LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Tư vấn Đầu tư chứng khoán
Công ty Chứng khoán tại Việt Nam

Theo Thống kê tới Tháng 03/2021 có 73 Công ty Chứng khoán với 250 Trụ Sở / Chi nhánh / Phòng Giao dịch tại Việt Nam (Được Cập nhật Định kỳ). Mạng lưới Công ty Chứng khoán tại Việt Nam dưới đây được trình bày theo thứ tự Alphabe theo Tên viết tắt của Công ty Chứng khoán.

Danh sách các công ty chứng khoán hiện đang hoạt động ở Việt Nam cập nhật đến Tháng 3 năm 2021: 

ABS

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

397.000.000.000,00

www.abs.vn

ACBS

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

1.500.000.000.000,00

www.acbs.com.vn

AGRISECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

2.120.000.000.000,00

www.agriseco.com.vn

AIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

915.000.000.000,00

www.aisec.com.vn

APEC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

390.000.000.000,00

www.apec.com.vn

APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

340.289.000.000,00

www.apsi.vn

APSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA

58.619.400.000,00

www.apsc.com.vn

ASEAN SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

1.000.000.000.000,00

www.aseansc.com.vn

BMSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

500.000.000.000,00

www.bmsc.com.vn

BOS

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

969.225.090.000,00

https://bos.vn

BSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1.220.700.780.000,00

www.bsc.com.vn

BSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA

400.000.000.000,00

https://www.bsi.com.vn

BVSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

722.339.370.000,00

www.bvsc.com.vn

CSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

168.000.000.000,00

https://vncsi.com.vn

DAS

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

500.000.000.000,00

www.das.vn

DNSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

60.000.000.000,00

www.dnsc.com.vn

DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

160.000.000.000,00

www.dnse.com.vn

DVSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

250.000.000.000,00

www.dvsc.com.vn

ECC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital

200.000.000.000,00

www.ecsc.vn

EVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

600.004.000.000,00

https://www.eves.com.vn

FNS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

340.000.000.000,00

http://funan.com.vn

FPTS

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1.322.673.490.000,00

www.fpts.com.vn

GMC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital

155.000.000.000,00

https://www.globalmind.com.vn

HASECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

291.810.960.000,00

www.hpsc.com.vn

HBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

329.999.800.000,00

www.hbse.com.vn

HDBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB

310.000.000.000,00

https://www.hdbs.vn

HSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

3.058.822.630.000,00

www.hsc.com.vn

IRS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

300.000.000.000,00

www.irs.com.vn

IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

693.500.000.000,00

https://www.ivs.vn

JBSV

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

900.000.000.000,00

https://jbsv.com.vn

JSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản

300.000.000.000,00

www.japan-sec.vn

KBSV

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

1.675.020.900.000,00

www.kbsec.com.vn

KIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

2.596.316.050.000,00

www.kisvn.vn

KSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

110.538.460.000,00

https://www.vietgw.com

MAS

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

5.455.500.000.000,00

www.miraeasset.com.vn

MBKE

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng

1.056.110.000.000,00

www.maybank-kimeng.com.vn

MBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

1.643.310.840.000,00

www.mbs.com.vn

NHSV

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam

1.239.000.000.000,00

https://www.nhsv.vn

NSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

170.000.000.000,00

www.nsi.vn

NVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

187.000.000.000,00

www.nvs.vn

PHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

900.000.000.000,00

www.phs.vn

PINETREE SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

815.000.000.000,00

www.pinetree.vn

PSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

598.413.000.000,00

www.psi.com.vn

RHB SECURITIES VIETNAM CO.,LTD

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam

135.000.000.000,00

https://www.rhbsecurities.vn

SACOMBANK - SBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

1.266.600.000.000,00

www.sbsc.com.vn

SBBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya

300.000.000.000,00

www.sbbsjsc.com.vn

SBSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

339.000.000.000,00

http://sbsi.vn

SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

2.072.682.010.000,00

www.shs.com.vn

SJCS

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

53.000.000.000,00

www.sjcs.com.vn

SMARTSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

310.000.000.000,00

www.sisi.com.vn

SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6.029.456.130.000,00

www.ssi.com.vn

SSV

Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam

812.600.000.000,00

www.shinhansec.com.vn

TCBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

1.124.246.800.000,00

www.tcbs.com.vn

TCSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

495.000.000.000,00

http://www.tcsc.vn

TPS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

1.000.000.000.000,00

http://tpbs.com.vn

TVB

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

547.258.730.000,00

www.tvsc.vn

TVSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

982.351.740.000,00

www.tvs.vn

TVSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

1.080.000.000.000,00

https://www.tvsi.com.vn

VCBS

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

1.000.000.000.000,00

www.vcbs.com.vn

VCSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

1.656.000.000.000,00

www.vcsc.com.vn

VDSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

1.000.999.060.000,00

www.vdsc.com.vn

VFS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

410.000.000.000,00

www.vfs.com.vn

VICS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

341.333.000.000,00

www.vics.com.vn

VISecurities

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

150.000.000.000,00

www.vise.com.vn

VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

1.277.189.750.000,00

www.vixs.vn

VNDS

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2.204.301.690.000,00

www.vndirect.com.vn

VPS

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

3.500.000.000.000,00

https://www.vpbs.com.vn

VSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt

37.500.000.000,00

https://vietsc.vn

VTS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

150.000.000.000,00

www.vts.com.vn

VTSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín

138.000.000.000,00

https://www.viettin.com.vn

VietinBank Securities

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

1.064.365.760.000,00

http://cts.vn

WSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố WALL

503.000.000.000,00

www.wss.com.vn

YSVN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam

1.500.000.000.000,00

www.yuanta.com.vn

Trường hợp bạn vẫn chưa chọn được Công ty Chứng khoán nào để Mở Tài khoản Chứng khoán bạn tham khảo thông tin thêm tại Công ty chứng khoán nào là tốt nhất? hoặc cần sự Hỗ trợ Tư vấn Đầu tư cả sau Mở thì có thể Đăng ký Nhận Tư vấn Mở Tài khoản Chứng khoán tại Bình Dương theo Form Đăng ký Nhận Tư vấn Mở tài khoản Chứng khoán hoặc tại Bảng dưới đây:

 

Lớp học chứng khoán cập nhật

Tags: khóa học chứng khoán, chứng khoán, nhật ký đầu tư, mở tài khoản chứng khoán, chứng khoán phái sinh, đào tạo chứng khoán phái sinh,;
Ý kiến bình luận:
Họ và tên  
Địa chỉ  
Email  
Nội dung  
Mã xác nhận
Tin bài đã đăng
Hướng dẫn mở tài khoản online 100% tại VPS
Mở tài khoản chứng khoán online qua eKYC
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0985218356
Zalo: 0985218356
Tham gia nhóm facebook
Tham tham gia nhóm zalo
Đăng ký mở tài khoản miễn phí
ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN
Khóa học phân tích kỹ thuật Pro
Khóa học Đầu tư chứng khoán nâng cao
Khóa học đầu tư chứng khoán toàn diện
Khóa học chứng khoán cơ bản miễn phí
Ủy thác Đầu tư chứng khoán
TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Hướng dẫn mở tài khoản online 100% tại VPS
Mở tài khoản chứng khoán online qua eKYC
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán
Công ty Chứng khoán tại Việt Nam
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Khóa học chứng khoán cơ bản miễn phí
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
LESSON 2: Biểu tượng Bò và Gấu của thị trường chứng khoán
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
Khóa học Đầu tư chứng khoán nâng cao
Khóa học đầu tư chứng khoán toàn diện
KIẾN THỨC FOREX
Các giai đoạn hình thành một Trader
Chiến lược và các tín hiệu giao dịch:
Bản kế hoạch giao dịch Forex
Tâm lý giao dịch Forex
Sự cám giỗ của Đòn bảy
Sự lầm tưởng chết người về forex
Giấc mơ và sự thật phũ phàng về Forex
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
5 tháng 2021: Nhiều kỷ lục chấn động trên thị trường chứng khoán Việt
[Quy tắc đầu tư vàng] Hiệu ứng bầy đàn Henri Fabre và bài học để đời trong đầu tư chứng khoán
Nhiều "nhà đầu tư số 0" ồ ạt mở tài khoản bắt đáy chứng khoán
Các thủ thuật biến hóa của người kế toán viên trong ngành kế toán
Các câu chuyện ngụ ngôn về đầu cơ tài chính
31 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI của các huyền thoại đầu tư:
Kinh nghiệm Giao dịch – 10 Tiểu xảo làm giá trên bảng điện
VIDEOS XEM NHIỀU NHẤT
Mười-chín-kinh-nghiệm-đắt-giá-trong-đầu-tư-chứng-khoán-nhất-định-phải--biết
Kỹ năng đầu tư chứng khoán | Bí kíp đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa các bộ chỉ số
Phân tích cơ bản chứng khoán | Bản chất của doanh thu, lợi nhuận
Phân tích cơ bản chứng khoán |Điểm cốt lõi Cổ phiếu tăng giá bền vững |
Cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cơ bản
Các phương pháp phân tích cổ phiếu thường được áp dụng hiện nay
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thông tin Hệ thống cung cấp có hữu ích không


LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập: 139
Số người truy cập hôm nay: 268
Tổng số lượt truy cập: 4462958

© Bản quyền thuộc về Lớp học chứng khoán
Hợp tác đầu tư và đào tạo đầu tư chứng khoán