LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Chỉ số chứng khoán
Chỉ số VN30 là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VN30 Index

CHỈ SỐ VN30-INDEX
QUY TẮC XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ VN30 VÀ Ý NGHĨA CỦA CHỈ SỐ VN30-INDEX

LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Sự cần thiết ra đời bộ chỉ số VN30-INDEX

2. Khái niệm và công thức tính bộ chỉ số VN30-INDEX

3. Phương pháp chọn cổ phiếu vào rổ VN30

4. Thông tin cơ bản về chỉ số VN30-INDEX

5. Cách chọn cổ phiếu vào rổ VN30

6. Ý nghĩa của bộ chỉ số VN30

7. Ứng dụng trong các sản phẩm phái sinh

8. Hướng dẫn quan sát chỉ số VN30 để nhận diện xu hướng thị trường chung

——————————————————————————————————————————

 

1. Nguyên nhân và sự cần thiết ra đời bộ chỉ số VN30-INDEX

Bối cảnh ra đời:

VN Index là chỉ số duy nhất mà SGDCK TP. HCM sử dụng từ lúc mới thành lập thị trường đến thời điểm 1/2009 và cũng đang dần bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến sự chuẩn xác của VN Index mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ phương pháp tính toán chỉ số.

Phương pháp tính VN Index chỉ đơn thuần dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu thành phần mà chưa tính đến lượng cổ phiếu thực sự tự do lưu hành trên thị trường, cũng như chưa hạn chế sự ảnh hưởng quá mức của những cấu phần có tỷ trọng quá cao trong chỉ số.

        + Tỷ lệ lệ free-float (f) >5% là được

        + Không giới hạn tỷ trọng vốn hóa, dẫn đến chỉ số bị chi phối bới một số cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn (Dẫn chiếu số liệu vốn hóa).

=> Chỉ số bị bóp méo, không phản ảnh đúng diến biến giá của thị trường chung, tình trạng xanh vỏ đỏ lòng thường xuyên diễn ra trong năm 2010 và 2011, hai cổ phiếu BVH và MSN thống trị sàn HoSE, đẩy giá tăng “ầm ầm” khiến – mặc dù VN-Index tăng điểm mạnh – song thực tế hầu hết các cổ phiếu khác đều giảm trừ hai trụ cột BVH và MSN

 

Nguyên nhân và sự cần thiết ra đời bộ chỉ số VN30-INDEX

Bối cảnh ra đời:

Thị trường cấp thiết cần khắc phục được những hạn chế trên của chỉ số VN-INDEX.

Chỉ số VN30 được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu cấp thiết của thị trường về một chỉ số phản ánh chính xác hơn biến động giá cả chứng khoán và sự cần thiết phải chuẩn bị một nền tảng cho chiến lược phát triển các sản phẩm mới của sở như sản phẩm phái sinh và các dạng quỹ đầu tư mới trong tương lại.

Tại sao lại là chỉ số VN30? Mà không phải là chỉ số khác? => đây là thông lệ quốc tế như các thị trường lớn như Mỹ (DJ30); Anh, Đức, pháp, Nhật….

VN 30 là 30 mã chứng khoán dẫn đầu TTCK Việt Nam về giá trị vốn hóa cũng như tính thanh khoản. Đây cũng là chỉ số đầu tiên trên TTCK Việt Nam áp dụng hệ số tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng vào công thức tính toán nhằm giúp chỉ số phản ánh chính xác hơn lượng cổ phiếu được tự do giao dịch trên thị trường.

 

2. Khái niệm và đặc điểm của chỉ số VN30-INDEX

Khái niệm: VN30 là chỉ số vốn hóa được thiết kế để đo lường mức tăng trưởng của 30 công ty hàng đầu về vốn hóa thị trường và thanh khoản trong VNAllshare (cùng là trong HOSE)

Đặc điểm của chỉ số VN30

            - Mặc dù chỉ có 30 Công ty nhưng do được chọn lọc là những Công ty lớn nhất nên Chỉ số VN30 sẽ chiếm khoảng hơn 80% Tổng Giá trị vốn hóa của cả Thị trường (VN-Index).

            - Việc chỉ chọn ra 30 Công ty sẽ giúp cho Chỉ số này loại bỏ được các Yếu tố nhiễu loạn như đã mắc của Chỉ số Tổng VN-Index như đã trình bày ở trên nhưng cũng không làm sai khác quá nhiều xu hướng của Thị trường do đã đại diện được trên 80% Vốn hóa Thị trường của VN-Index.

            - Về Giá trị giao dịch: Thống kê cũng chỉ ra VN30 thường chiếm khoảng 60% Giá trị Giao dịch hàng ngày của Toàn thị trường.

 

Công thức tính chỉ số VN30-INDEX

Phương pháp tính: Áp dụng phương pháp giá trị vốn hoá thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float

 

 

         

3. Các thông tin cơ bản của bộ chỉ số VN30-INDEX

Ký hiệu: VN30          

Ngày cơ sở: 02/01/2009                     

Giá trị chỉ số cơ sở: 313.34

Loại chỉ số: chỉ số giá

Số lượng cổ phiếu thành phần: 30 cổ phiếu (đáp ứng đủ tiêu chí sàng lọc) + 5 Cổ phiếu dự phòng

Kỳ điều chỉnh: tháng 1 và tháng 7 hàng năm (bán niên): Ngày thay đổi là ngày Thứ 2 của Tuần thứ 4 của tháng 1 (Kỳ 1 của năm) hoặc Tháng 7 trong năm (Kỳ 2 của năm).

Ngày lấy Dữ liệu để xem xét thay đổi cơ cấu danh mục: Ngày giao dịch cuối cùng của Tháng 6 (Kỳ 1 của Năm) và Tháng 12 (Kỳ 2 của Năm).

Ngày Công bố Thông tin của Sở HOSE về việc thay đổi Danh mục Chỉ số VN30 kỳ mới: ít nhất trước 1 tuần so với Ngày thay đổi Cơ cấu Danh mục – Ngày Thứ 2 của Tuần thứ 4 của Tháng 1 hoặc Tháng 7 hàng năm.

Kỳ điều chỉnh hệ số chia và tỷ lệ free-float: vào tháng 1, 4,7,10 hàng năm (theo quý)

Tần suất tính toán: 5 giây/lần

 

4. Tiêu chí sàng lọc cổ phiếu vào bộ chỉ số

1. Tiêu chí 1: Sàng lọc về tư cách cổ phiếu:

            + Cổ phiếu không thuộc trường hợp bị cảnh báo, kiểm soat, tạm ngừng giao dịch

            + Có thời gian niêm yết trên HOSE tối thiểu 6 tháng (tối thiểu 3 tháng với CP top 5 vốn hoá toàn thị trường).

2. Tiếu chí 2: Tỷ lệ tự do chuyển nhượng free-float: f>=10% (Áp dụng f>=5% đối với trường hợp thuộc 10 cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn chi phối).

3. Tiêu chí 3: Mức thanh khoản: >= 0.05%.  riêng các Cổ phiếu đang sẵn ở trong Chỉ số VN30 thì chỉ cần > 0,04%

4. Tiêu chí 4: Giới hạn tỷ trọng vốn hoá: 10%

 

5. Phương pháp chọn cổ phiếu vào rổ VN30

Sau khi các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sàng lọc vào rổ VNAllShare, được đưa vào danh sách chọn vào rổ VN30 theo nguyên tắc sau:

Các cổ phiếu thuộc tập hợp 90% GTGD tích lũy (Giá trị vốn hóa bình quân) trong kỳ) của rổ VNAllShare sẽ được sắp xếp theo thứ tự giản dần về GTVH. TH có 2 cổ phiếu trở lên có cùng GTVH , vị trí của các cổ phiếu này được xếp theo thứ tự ưu tiền về GTGD. TH tập hợp các cổ phiếu chưa đủ số lượng tối thiểu 50, tiếp tục nâng tỷ lệ tích lũy theo bước 1% cho đến khi đạt đủ số lượng tối thiểu.

Các cổ phiếu sau đó được chọn vào rổ VN30 như sau:

            + Cổ đứng vị trí từ 1-20: luôn được chọn vào rổ VN30

            + Cổ phiếu từ vị trí 21-40: ưu tiên cổ phiếu đã có trong danh mục cổ phiếu thành phần rổ VN30 kỳ trước, sau đó xét đến các cổ phiếu mới sao cho đủ 30 cổ phiếu.

Chọn cổ phiếu dự phòng: 05 cổ phiếu có GTVH lớn nhất sau khi chọn 30 cổ phiếu chính thức trong rổ VN30 sẽ được chọn vào danh mục CP dự phòng theo thứ tự giảm dần về GTVH (thay thế các cổ phiếu chính thức bị loại trong kỳ do vi phạm các điều kiện sàng lọc)

 

6. Ý nghĩa của chỉ số VN30-Index

Những nhược điểm của VN-Index mà VN30 đã khắc phục được?

            - VN30 có thể khắc phục được nhược điểm cơ bản của VN-Index như sau: Giá trị vốn hóa của cấu phần chỉ số VN30 được tính dựa trên khối lượng cổ phiếu thực sự tự do lưu hành trên thị trường (free float), không những loại trừ các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định mà còn loại trừ cả những đối tượng ít có khả năng giao dịch như cổ đông thuộc HĐQT, BTGĐ, BKS và tổ chức có liên quan của công ty, cổ đông nhà nước nắm giữ, cổ đông chiến lược…

            - Hạn chế sự ảnh hưởng quá mức của những cấu phần có tỷ trọng quá cao trong chỉ số VN30 bằng cách tính đến giới hạn tỷ trọng vốn hóa không vượt quá 10%

            - Tiêu chuẩn chọn vào rổ VN30 là những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất nên giá cả của các cổ phiếu trong rổ VN30 sẽ phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu cổ phiếu, từ đó hạn chế được 2 sự làm giá vốn thường xảy ra đối với những cổ phiếu có thanh khoản kém.

VN30 có thể thay thế VN-Index không: Các chỉ số khác nhau sẽ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư. VN30 chỉ là một trong nhiều chỉ số khác như chỉ số ngành, chỉ số giá trị, chỉ số tăng trưởng thuộc bộ chỉ số HOSE-Index và sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

 

7. Ứng dụng của chỉ số VN30-Index

Chỉ số VN30 bao gồm các cổ phiếu tốt nhất nên được nhiều nhà đầu tư và các Quỹ quan tâm, sử dụng cho các chiến lược đầu tư của mình, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài vốn đòi hỏi sự minh bạch và cổ phiếu chất lượng cao. Từ đó góp phần thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.

VN30một chỉ số có khả năng mô phỏng và đầu tư được, các nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư và từ đó tự tin hơn khi xây dựng danh mục đầu tư cho riêng mình.

Đây cũng là cơ sở để phát triển các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ ETF, kéo theo sự gia tăng thanh khoản trên thị trường.

VN30 là tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh.

VN30 và bộ chỉ số HOSE Index đã giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về TTCK. Dưới góc độ của các nhà đầu tư nước ngoài, họ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với chỉ số VN30 mà điển hình là việc niêm yết của chứng chỉ quỹ VFMVN30 – sản phẩm ETF đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 10-2014 tại HOSE.

 

Chỉ số VN30 có thể được xem như là một hình thức phân bảng, phân loại các công ty niêm yết dẫn đầu thị trường về vốn hóa, thanh khoản, độ minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh doanh, làm gia tăng thêm giá trị tài sản vô hình của các công ty niêm yết được chọn lựa vào chỉ số. Các công ty niêm yết nằm trong rổ chỉ số VN30 được đánh giá cao về mặt quản trị công ty so với mặt bằng chung.

Tiêu chuẩn chọn vào rổ VN30 là những cổ phiếu tốp đầu của sàn HSX, có tính thanh khoản cao nhất nên giá cả của các cổ phiếu trong rổ VN30 sẽ phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu cổ phiếu.

VN30 là đầu tầu của thị trường chung, do đó khi thị trường thay đổi xu hướng thì VN30 thường biến động trước thị trường chung.

8. Hướng dẫn quan sát chỉ số VN30-Index

Danh sách cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 đến thời điểm hiện tại:

Thông tin bộ chỉ số VN30 hiện tại (HOSE)

Quan sát chỉ số VNA30 ở đâu?

 

XEM VIDEO BÀI VIẾT TẠI ĐÂY

—————————————————————

CÁC KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CÓ THỂ CÁC BẠN QUAN TÂM:

- Khóa học Chứng khoán cơ bản miễn phí, TẠI ĐÂY

Khóa huấn luyện đầu tư chứng khoán, TẠI ĐÂY

- Khóa huấn luyện đầu tư chứng khoán, giao dịch phái sinh, TẠI ĐÂY

 —————————————————————

Lớp học chứng khoán

—————————————————————

Tags: Khóa học chứng khoán, đào tạo chứng khoán, chứng khoán cho người mới bắt đầu, mở tài khoản chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, đào tạo chứng khoán online;
Tin bài đã đăng
VNSML Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ sô VNSML Index
VN100 Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VN100 Index
Chỉ số VNMID Index? Cách xác định và ý nghĩa của VNMID Index
Cách chọn cổ phiếu vào bộ chỉ số VN30 Index trong kỳ review
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
Giới thiệu bộ quy tắc xây dựng chỉ số chứng khoán tại HSX và HNX
Chỉ số UPCOM-INDEX và hạn chế của bộ chỉ số
Chỉ số HNX-Index và hạn chế của chỉ số HNX-Index
Chỉ số VNINDEX và những hạn chế của chỉ số VN-INDEX
Tỷ lệ free float là gì? | Cách tính tỷ lệ free float
Phương pháp tính chỉ số của chứng khoán Việt Nam
Các bộ chỉ số chứng khoán của Việt Nam hiện nay
Phương pháp tính chỉ số chứng khoán
Nguồn gốc ra đời của chỉ số chứng khoán
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0939928568
Zalo: 0939928568
Đăng ký mở tài khoản miễn phí
MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Mở tài khoản tại VPS
Mở tài khoản tại TCBS
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Hệ thống kiến thức chứng khoán cơ bản giành cho người mới (F0)
LESSON 2: Biểu tượng Bò và Gấu của thị trường chứng khoán
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
LESSON 1: Tẩy não - Bản chất của thị trường chứng khoán
VNSML Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ sô VNSML Index
VIDEOS XEM NHIỀU NHẤT
Mười-chín-kinh-nghiệm-đắt-giá-trong-đầu-tư-chứng-khoán-nhất-định-phải--biết
Kỹ năng đầu tư chứng khoán | Bí kíp đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa các bộ chỉ số
Phân tích cơ bản chứng khoán | Bản chất của doanh thu, lợi nhuận
Phân tích cơ bản chứng khoán |Điểm cốt lõi Cổ phiếu tăng giá bền vững |
Cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cơ bản
Các phương pháp phân tích cổ phiếu thường được áp dụng hiện nay
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thông tin Hệ thống cung cấp có hữu ích không


LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập:
Số người truy cập hôm nay:
Tổng số lượt truy cập:

© Bản quyền thuộc về Admin Mai Thế Thuận
Đầu tư & Hợp tác đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hỗ trợ đào tạo chứng khoán cơ bản và nâng cao
Mobile: 0939928568, Zalo/skype: 0939928568
Email: thuanmaithe@gmail.com; Kênh youtube: Lớp học chứng khoán