LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Kiến thức Phân tích kỹ thuật
Biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật

Tìm hiểu về biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nhằm dự báo xu hướng biến động thị giá cổ phiếu thông qua việc nghiên cứu, so sánh đồ thị trong quá khứ và hiện tại. Vậy biểu đồ trong phân tích kỹ thuật là gì? Hãy cùng chứng khoán Trí Đức tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Biểu đồ trong phân tích kỹ thuật là gì?

Đồ thị là công cụ phân tích của phương pháp phân tích kỹ thuật. Đồ thị được cấu tạo bởi

  • Trục tung: biểu hiện giá chứng khoán
  • Trục hoành: biểu hiện thời gian
  • Đường giá: là đường nối liên tiếp sự biến động giá theo thời gian, đường giá có thể ở dạng đường, dạng Bar, dạng nến, dạng điểm, dạng vùng…..

Đồ thị lớp: ngoài đường giá, còn có thể biểu diễn trên đồ thị các công cụ khác của PTKT như khối lượng, indicator, kênh xu thế, đường xu thế…..

  • Ngoài ra Đồ thị được xây dựng dưới nhiều dạng khác nhau biểu diễn khối lượng chứng khoán giao dịch, giá giao dịch để từ đó vẽ ra các chỉ báo.
  • Đồ thị có thể được xây dựng theo dữ liệu hàng giờ, ngày, tháng, quý, năm…