LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán
Sàn đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY), các sàn giao dịch chứng khoán hiện nay

Sàn đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY), các sàn giao dịch chứng khoán hiện nay

Trong bài trước chúng ta đã nghiên cứu các khái niệm cơ bản và về thị trường OTC, sàn UPCOM, Công ty đại chúng,... Trong bài này ta cùng tiếp tục tìm hiểu về Sàn giao dịch ĐCCNY (tạm gọi), sân chơi mới cho cổ phiếu OTC.

Bài viết thuộc nhóm bài KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, bạn có thể tham khảo thêm để có nền tảng kiến thức đầy đủ và vững chắc hơn.