LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX | Điều kiện niêm yết trên HNX

Tìm hiểu về sở giao dịch chứng khoán hà nội (hnx)

Trong các bài trước đi từ thấp đến cao chúng ta đã tìm hiểu về Chợ giao dịch cổ phiếu OTCSàn giao dịch UPCOMSàn Giao dịch đại chúng chưa niêm yết (SĐCCNY), bài hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội), một trong hai sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam hiện nay (bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM - HSX).

Bài viết thuộc nhóm bài KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, bạn có thể tham khảo thêm để có nền tảng kiến thức đầy đủ và vững chắc hơn.

Sở giao dịch chứng khoán hà nội

Trước kia là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005.

Ngày 2/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển đổi TTGDCK Hà Nội, thành Sở GDCK Hà Nội. Ngày 24/6/2009 Sở GDCK Hà Nội chính thức ra mắt hoạt động theo hình thức Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu.

Là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước.

Hiện nay, HNX đã phát triển 3 thị trường giao dịch thứ cấp trên một nền công nghệ hiện đại: Thị trường cổ phiếu niêm yết, thị trường cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP). Hiện tại HNX còn quản lý thêm sự vận hành của thị trường chứng khoán phái sinh.

Chức năng của Sở GDCK Hà Nội

Triển khai thực hiện các hoạt động đấu giá cổ phần, hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ và vận hành các thị trường giao dịch (thị trường cổ phiếu niêm yết, thị trường cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) và thị trường chứng khoán phái sinh). 

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành thị trường giao dịch chứng khoán minh bạch, công bằng, hiệu quả;

Phát  triển hạ tầng cơ sở và các sản phẩm mới phục vụ cho thị trường, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, thể  hiện vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp  tham gia thị trường.

Thông tin cơ bản

Hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở  hữu Nhà nước.

Tên gọi đầy đủ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Stock Exchange.

Tên viết tắt: HNX.

Liên hệ:

Các dịch vụ cung cấp:

Cung cấp thông tin tổng hợp; Thông tin đấu giá

Dịch vụ dữ liệu giao dịch và thống kê

Văn bản pháp quy; các bộ chỉ số

Cách giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX

 Ảnh minh họa

Ở bài Cách thức tổ chức hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam đã trình bày rất rõ, nhà đầu tư muốn mua bán chứng khoán niêm yết trên sàn HNX do SGCK Hà Nội quản lý buộc phải thông qua đơn vị trung gian - các công ty chứng khoán là thành viên của sở giao dịch.

Vậy muốn giao dịch mua bán các mã cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, bạn cần mở tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán có tên trong danh sách thành viên công bố tại website của SGDCK HN. Mọi hoạt động thanh toán, chuyển nhượng sẽ được thực hiện qua công ty chứng khoán bạn mở tài khoản.

(Xem danh sách thành viên tại phần thông tin các sàn)

Xem bảng giá chứng khoán của SGDCK Hà Nội TẠI ĐÂY.

Sở giao dịch chứng khoán hà nội – các bộ chỉ số