LỚP HỌC CHỨNG KHOÁN
Khách| Đăng nhập
Chỉ số chứng khoán
Chỉ số HNX-Index và hạn chế của chỉ số HNX-Index

CHỈ SỐ HNX-INDEX LÀ GÌ?

CÁCH TÍNH, Ý NGHĨA VÀ ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA CHỈ SỐ -INDEX

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Khái niệm chỉ số HNX-INDEX

2. Công thức tính chỉ số

3. Giải thích các biến trong công thức tính chỉ số

4. Ý nghĩa của chỉ số HNX-INDEX

5. Điểm hạn chế của HNX-INDEX

—————————————————————

 

1. Khái niệm chỉ số HNX-INDEX

Chỉ số HNX-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HÀ Nội và được giao dịch trên Sàn giao dịch HNX (sàn HNX).

HNX-Index so sánh giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường so với giá trị vốn hóa thời điểm cơ sở ngày gốc 14/7/2005, ngày đầu tiên thị trường đi vào hoạt động.

Đây là bộ chỉ số được xây dựng và quản lý bởi s giao dịch chứng khoán HÀ NỘI (sàn HNX)

 

2. Công thức tính chỉ số HNX-INDEX

Công thức:

 

 Trong đó:  

      

  MV:               
Giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại
  n:                  
Số cổ phiếu trong rổ chỉ số
  Pi:                 
Giá giao dịch gần nhất của cổ phiếu i
  Qi:                
Khối lượng cổ phiếu lưu hành đã điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của cổ phiếu i được tham gia tính chỉ số.

        Hệ số chia:       trong ngày cơ sở, Hệ số chia bằng giá trị thị trường của ngày cơ sở
        Điểm cơ sở:      100

Tại sao hệ số nhân là 100: đây là sự lựa chọn của sở giao dịch (hay chủ thể quản lý bộ chỉ số), Tùy vào mỗi thị trường mỗi quốc gia, thì cách lấy điểm gốc sẽ khác nhau. Ở Việt Nam thì cả 3 sàn đều lấy gốc là 100 điểm. Anh hay Mỹ, họ lại chọn điểm gốc là 1.000 điểm. Nguyên nhân là vì các quốc gia đó đã phát triển lâu đời, số Doanh nghiệp tham gia niêm yết lớn nên cần lấy số lớn để điểm số biểu hiện sâu hơn (có thể xem quy mô niêm yết tại Video, nguồn gốc chỉ số chứng khoán và các bộ chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới).

 

3. Giải thích các khái niệm liên quan

Ký hiệu: HNX-Index; Giá trị cơ sở: 100; Ngày cơ sở: 14/7/2005 (HSX-28/7/2000):

Giá trị cơ sở, là kết quả cuối cùng trong ngày giao dịch đầu tiên của chỉ số, do đó ngày đầu tiên thì MV= Hệ số chia => HNX-Index = MV/MVx100=100

Tiêu chí chọn cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX Index (Qi):  Các cổ phiếu được lựa chọn là tất cả cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. (tỷ lệ free-float >5%). Tương tự VN-INDEX (Tỷ lệ free-float xem tại video LESSON 5)

Hệ Số chia được điều chỉnh (tương tự như Phương pháp tính chỉ số VN-Index):

        Hệ số chia mới = Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu sau khi thay đổi / Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu trước khi thay đổi x số chia cũ

Thời điểm xem xét điều chỉnh định kỳ
Việc xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổ phiếu tính chỉ số được thực hiện hàng quý theo kỳ điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng đã nêu tại Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số.

Điều chỉnh đặc biệt đối với các cổ phiếu trong rổ (Qi)

Một cổ phiếu mới niêm yết sẽ được tự động thêm vào danh sách cổ phiếu để tính chỉ số.

Loại bỏ: Nếu một cổ phiếu bị hủy niêm yết, ngừng giao dịch, bị mua thâu tóm hoặc theo ý kiến của hội đồng chỉ số là không đáp ứng được các tiêu chí đề ra sẽ bị loại khỏi rổ cổ phiếu tính chỉ số.

Một công ty được đưa vào giao dịch trở lại sau khi bị ngừng giao dịch hoặc tái cơ cấu, hoặc thay đổi tên, hoặc hình thành nên từ việc sáp nhập, mua thâu tóm, hoặc chia tách với một công ty khác mà công ty này không trong rổ tính chỉ số, sẽ không được coi là một cổ phiếu mới.

Ngừng giao dịch: Nếu một cổ phiếu trong rổ tính chỉ số bị ngừng giao dịch trên Sở, cổ phiếu này có thể sẽ vẫn nằm trong chỉ số đến 10 ngày làm việc. Trong thời gian này, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định loại cổ phiếu đó ngay lập tức với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch. Khi việc ngừng giao dịch của 1 cổ phiếu trong rổ kéo dài hơn 10 ngày làm việc (mà cổ phiếu đó vẫn chưa bị loại khỏi rổ) thì thông thường sẽ bị loại khỏi chỉ số với mức giá tại thời điểm ngừng giao dịch.

 

4. Ý nghĩa của chỉ số HNX-INDEX

HNX-Index là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại SGDCK HN. Chỉ số được tự động cập nhật liên tục.

Sự biến động về giá cổ phiếu sẽ làm thay đổi giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm đối với phiên giao dịch trước bằng %.

Ví dụ: Phiên đóng cửa ngày 18/1/2019 chỉ số HNX-Index là 101,56 điểm:

- Số điểm giảm so với phiên trước: 101.93 101.56 = 0.37 điểm

- % điểm tăng so với phiên trước: 0..37/101.93*100% = 0.36%.

- Chỉ số tăng do đâu:

        + Do giá từng cổ phiếu tăng

        + Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm (niêm yết mới)

HNX-Index chính là Giá của Tổng thị trường sàn giao dịch HNX.

Lưu ý: Nguyên nhân thị chỉ số HNX chậm phát triển do ít các cổ phiếu tốt và các cổ phiếu có xu hướng chuyển lên HSX (xem chart HNX-INDEX)

 

5. Điểm hạn chế của chỉ số HNXN-INDEX

 VN-Index = (MV / Hệ số chia ) x 100

Công thức tính dựa trên tổng giá trị vốn hoá của toàn bộ số lượng cổ phiếu niêm yết tại HNX có tỷ lệ free-float >5%.

Không hạn chế tỷ lệ vốn hoá của cổ phiếu lớn

=> Do đó chỉ số HNX-INDEX bị chi phối bới một số cổ phiếu vốn hoá lớn nhứ: ACB, VCG, VCS, PVS…

Một số cp mặc dù không có thanh khoản nhưng biến động giá lớn dẫn đến chi phối điểm số VN-INDEX (Như DGC, DL1…)

Do đó nhiều khi chỉ số bị bóp méo bới một số cổ phiếu lớn, dẫn đến phản ánh ko đúng diễn biến của thị trường như PVI, DGC (Xanh vỏ đỏ lòng)…

Nguyên nhân dẫn đến ra đời các bộ chỉ số khác khắc phục những hạn chế trên: HNX30.

XEM VIDEO BÀI VIẾT TẠI ĐÂY

—————————————————————

CÁC KHÓA HỌC CHỨNG KHOÁN CÓ THỂ CÁC BẠN QUAN TÂM:

- Khóa học Chứng khoán cơ bản miễn phí, TẠI ĐÂY

Khóa huấn luyện đầu tư chứng khoán, TẠI ĐÂY

- Khóa huấn luyện đầu tư chứng khoán, giao dịch phái sinh, TẠI ĐÂY

 —————————————————————

Lớp học chứng khoán

—————————————————————

Tags: Khóa học chứng khoán, đào tạo chứng khoán, chứng khoán cho người mới bắt đầu, mở tài khoản chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán, đào tạo chứng khoán online;
Ý kiến bình luận:
Họ và tên
Nội dung  
Tin bài đã đăng
VNSML Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ sô VNSML Index
VN100 Index? Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VN100 Index
Chỉ số VNMID Index? Cách xác định và ý nghĩa của VNMID Index
Cách chọn cổ phiếu vào bộ chỉ số VN30 Index trong kỳ review
Chỉ số VN30 là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VN30 Index
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
Giới thiệu bộ quy tắc xây dựng chỉ số chứng khoán tại HSX và HNX
Chỉ số UPCOM-INDEX và hạn chế của bộ chỉ số
Chỉ số VNINDEX và những hạn chế của chỉ số VN-INDEX
Tỷ lệ free float là gì? | Cách tính tỷ lệ free float
Phương pháp tính chỉ số của chứng khoán Việt Nam
Các bộ chỉ số chứng khoán của Việt Nam hiện nay
Phương pháp tính chỉ số chứng khoán
Nguồn gốc ra đời của chỉ số chứng khoán
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0985218356
Zalo: 0985218356
Tham gia nhóm facebook
Tham tham gia nhóm zalo
Đăng ký mở tài khoản miễn phí
MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Mở tài khoản tại VPS
Mở tài khoản tại TECBS
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Khóa học chứng khoán miễn phí cho F0
Lệnh ATO và Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
LESSON 2: Biểu tượng Bò và Gấu của thị trường chứng khoán
Điểm PIVOT POINT mỏ vàng của Jesse Livermore
Chỉ số VNAllShare là gì? | Cách xác định và ý nghĩa của chỉ số VNAllShare
Khóa học Đầu tư chứng khoán
LESSON 1: Tẩy não - Bản chất của thị trường chứng khoán
VIDEOS XEM NHIỀU NHẤT
Mười-chín-kinh-nghiệm-đắt-giá-trong-đầu-tư-chứng-khoán-nhất-định-phải--biết
Kỹ năng đầu tư chứng khoán | Bí kíp đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa các bộ chỉ số
Phân tích cơ bản chứng khoán | Bản chất của doanh thu, lợi nhuận
Phân tích cơ bản chứng khoán |Điểm cốt lõi Cổ phiếu tăng giá bền vững |
Cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại cơ hội vàng cho nhà đầu tư
Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cơ bản
Các phương pháp phân tích cổ phiếu thường được áp dụng hiện nay
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thông tin Hệ thống cung cấp có hữu ích không


LIÊN KẾT WEB
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang truy cập: 13
Số người truy cập hôm nay: 74
Tổng số lượt truy cập: 4745867

© Bản quyền thuộc về Admin Mai Thế Thuận
Đầu tư & Hợp tác đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hỗ trợ đào tạo chứng khoán cơ bản và nâng cao
Mobile: 0985.218.356/0939.928.568, Zalo/skype: 0985.218.356
Email: thuanmaithe@gmail.com; Kênh youtube: Lớp học chứng khoán